Vahetuskurss rootsi keele ‘Raadio Rootsi’. Tutvumine, tervitused, hüvasti. Asesõnu. Sõnade järjekord on ja pakkumisi. Transport. Tänaval. Hääldus on pikkade ja lühikeste täishäälikud. Võõrsil ja kodus. Asesõnu. Omadussõna. Toidupoes. Kohvikus ja kaubamaja. Värvid. Asesõnad omastavas. Vaba aeg. Nädalapäevad. Tegusõna. tegusõnad. Sõnade järjekord lauses. Pühad. Aastaajad. Ilm.

Mitmus suure algustähega. Natuke ajalugu geograafia. Kulunud aeg. Ebareeglipärased verbid. Ekskursioon. Pidu Keskel

About